Tylko w USA: narodowy zjazd włóczęgów

W tym roku miasteczko Britt w stanie Iowa będzie gościło już 111. Narodowy Zjazd Robotników Sezonowych (ang. National Hobo Convention). Impreza cieszy się dużym powodzeniem, co potwierdza jej ogólnokrajowa renoma i wysoka frekwencja (ok. 20 tys. uczestników). Spotkanie włóczęgów-pracusiów odbędzie się tradycyjnie w drugim tygodniu sierpnia.

Kim jest „hobo”? Takim mianem zwykło określać się pracowników migracyjnych, robotników sezonowych oraz bezdomnych, którzy w pierwszej połowie XX wieku podróżowali od miasta do miasta i chwytali się każdej pracy. Głównym środkiem transportu włóczęgów były zazwyczaj puste wagony pociągów towarowych, w których można było przejechać się na gapę. Taką formę podróżowania nazywano „hopping”, stąd być może powstało określenie „hobo”. Według innej teorii nazwa pochodzi od tradycyjnego pozdrowienia kolejarskiego „Ho, beau!”. Najbardziej prawdopodobna teoria wywodzi określenie wędrownego włóczęgi od francuskiego rzeczownika „hobereau”, które oznacza „mężczyznę ze wsi” (słowo zapożyczone od francuskich osadników). Termin ukuto jeszcze pod koniec XIX w., jednak (wątpliwą) popularność zdobyło ono w latach 30. następnego stulecia.

Podczas Wielkiego Kryzysu wielu ludzi straciło cały swój dobytek i snuło się po kraju poszukując zarobku. Bezdomni tworzyli całe enklawy, które zwykło nazywać się Hoovervilles (część Amerykanów za kryzys gospodarczy obwiniało prezydenta Herberta Hoovera). W krytycznym punkcie populacja włóczęgów sięgnęła półtora miliona. Wraz z końcem depresji i powoli rosnącą stopą życiową, liczba biedoty zaczęła się zmniejszać i tak dzisiaj w USA żyje już tylko około 20 tys. hobo. Do jednych z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli tej specyficznej subkultury należy Jack Kerouac (choć prowadził włóczęgowski tryb życia tylko okresami).

Od 1900 r. w miasteczku Britt (Iowa) organizowany jest Narodowy Zjazd Robotników Sezonowych. Co roku, w drugim tygodniu sierpnia, włóczędzy z całego kraju spotykają się, aby poopowiadać sobie przygody, jakie przytrafiło im się przeżyć w trakcie swojej tułaczki po kraju. Podczas imprezy wybierani są król oraz królowa, którzy przewodniczą tradycyjnej paradzie. Dzisiaj coraz częściej uczestnikami zjazdów są byli hobo, którzy na starość zakotwiczyli w jednym miejscu. Tegoroczny „National Hobo Convention” odbędzie się w dniach 11-14 sierpnia. Program imprezy można znaleźć na stronie internetowej miasteczka Britt.

Hitch Hiking Race 2011

W tym roku Britt w Iowa będzie również metą dla uczestników największej autostopowej imprezy w kraju – „Hitch Hiking Race”. Wyścig wystartuje z położonego przy granicy amerykańsko-meksykańskiej miasteczka Brownsville w stanie Teksas 5 sierpnia (piątek) i potrwa do 10 sierpnia (środa). Następnego dnia autostopowicze będą mogli wziąć udział w Narodowym Zjeździe Robotników Sezonowych. Organizatorzy nie przewidują żadnej rejestracji – po prostu każdy kto chce wziąc udział w zabawie, może czuć się zaproszony.