Autostop w Michigan

Autostopem czy legalnie: Michigan

Podróżowanie autostopem wymaga jedynie trochę odwagi i cierpliwości, jednak warto również wiedzieć, co może nas czekać w przypadku zetknięcia się z miejscową policją. W związku z tym, że w polskim Internecie brakuje informacji dotyczących autostopu w USA, postanowiłem przyjrzeć się regulacjom prawnym w poszczególnych stanach (opisywanym w anglojęzycznych źródłach). Na pierwszy ogień poszło Michigan, skąd wyruszę w drogę za kilka miesięcy.

Drogi międzystanowe przebiegające przez Michigan:

  • I-69 (dł. 371 mil; z Indianapolis w Indianapolis do Port Huron w Michigan przy granicy z Kanadą),

  • I-75 (dł. 1709 mil, z Fort Lauderdale na Florydzie do Sault Ste. Marie w Michigan przy granicy z Kanadą),

  • I-94 (dł. 1585 mil; z Billings w Montanie do Port Huron w Michigan przy granicy z Kanadą),

  • I-96 (dł. 197 mil; z Muskegon w Michigan do Detroit w Michigan),

  • I-196 (dł. 83 mile; z Benton Harbor w Michigan do Grand Rapids w Michigan).

Główną drogą północ-południe jest I-95, natomiast za najczęściej uczęszczaną trasę wschód-zachód uchodzą I-80 oraz I-90. Podróżując po północno-wschodniej części kraju należy uważnie wybierać miejsca, w których się wysiada – znalezienie się w pobliżu jednego z licznych więzień może spowodować spore trudności z wyruszeniem w dalszą drogę. Warto również dowiedzieć się od kierowców, które miejsca lepiej omijać ze względów bezpieczeństwa.

W Michigan nie ma stanowego prawa regulującego zjawisko autostopu, jednak w „Michigan Vehicle Code” (Kodeks Ruchu Drogowego w Michigan) znajduje się kilka zapisów, które dotyczą autostopowiczów jako pieszych:

  • Section 257.39 Pieszy w rozumieniu tutejszego prawa to „każda osoba przemieszczająca się pieszo”, a więc także autostopowicz.

  • Section 257.655 W miejscach gdzie wyznaczone są chodniki, piesi nie powinni przebywać na drodze przeznaczonej do ruchu samochodowego. Jeżeli nie ma wyznaczonych chodników, piesi muszą, o ile to możliwe, pozostawać po lewej części drogi (twarzą do samochodów jadących z naprzeciwka).

  • Section 257.676b Osoba nieuprzywilejowana nie może blokować, utrudniać, przeszkadzać lub w inny sposób zakłócać ruchu drogowego oraz ruchu pieszych dopóki znajduje się na drogach publicznych lub stanowych.

  • Section 257.679a (…) ani pieszym nie zezwala się na przemieszczanie po drogach o ograniczonym dostępie (w przepisie użyto zwrotu „limited access highway”). Krótko mówiąc, regulacja dotyczy tylko dróg międzystanowych, dróg na których pobierane jest myto, autostrad (w tym tzw. thruways). Warto pamiętać, że przepis dotyczy także wjazdów i zjazdów w formie ramp (tzw. highway ramps).

Odrębna regulacja znalazła się w „Uniform Traffic Code for Cities, Townships and Villages” (Jednolitym Kodeksie Ruchu Drogowego dla Miast, Miasteczek i Wsi):

  • Section 7.13 Wyraźnie zabrania autostopu w granicach każdej „municipality” (odpowiednik naszej gminy), która ustanowiła taki zakaz. Zwykle zakaz ten brzmi: osoba nie może stać na drodze w celu zachęcenia osób przejeżdżających w pojazdach do podwiezienia, zatrudnienia lub biznesu.

Przemierzając Michigan warto ominąć szerokim łukiem Jackson, Ionię oraz okolice Kinross, czyli „więzienne” miasta, gdzie autostopowicz może być wzięty za więźnia próbującego ucieczki do innego stanu. W pobliżu zakładów penitencjarnych można natknąć się na osobliwe znaki drogowe przestrzegające kierowców przed zbytnią życzliwością: autostopowicze mogą być uciekającymi więźniami.