Place du Tarte Montmartre artists

Place du Tarte Montmartre artists

Jeden z artystów tworzących na Place du Tarte, głównym skwerze dzielnicy artystycznej Montmartre

Jeden z artystów tworzących na Place du Tarte, głównym skwerze dzielnicy artystycznej Montmartre